EllaOne Tabletka po

Konsultacja lekarska online z możliwością wystawienia e-Recepty na „tabletkę dzień po″ - ellaOne.

Średni Czas realizacji: ok 15 min (zależy od kolejki oczekujących) |59,99 złWypełnij formularz

Otrzymaną e-receptę można zrealizować w każdej aptece w Polsce!


EllaOne Recepta online na „tabletkę dzień po”

Jeszcze do niedawna tzw. antykoncepcja awaryjna dostępna była w Polsce bez recepty tak jak w większości krajów europejskich. Od 2017 roku „tabletka po” dostępna jest już wyłącznie na receptę, jednak taką receptę może wystawić nie tylko lekarz-ginekolog, ale również inny lekarz. Antykoncepcja awaryjna największą skuteczność wykazuje wtedy, gdy przyjmie się tabletkę najszybciej jak to możliwe. Oczekiwanie na stacjonarną wizytę lekarską nie jest jednak konieczne. Kobiety, które podejrzewają, że ryzyko zajścia w nieplanowaną ciążę jest duże, mogą skorzystać z możliwości konsultacji lekarskich online. Jeśli po wywiadzie lekarskim nie będą stwierdzone żadne przeciwskazania do przyjęcia leku, lekarz wystawia pacjentce receptę online na „tabletkę po”. Taka e-recepta może być zrealizowana w większości aptek.


Jak zakupić konsultacje lekarską z możliwością wystawienia e-recepty na ellaOne tabletkę po?


„Tabletka po” ellaOne co to jest?

EllaOne, zwana „tabletką po” lub „tabletką dzień po”, to preparat stosowany jako antykoncepcja awaryjna, jeśli kobieta nie planuje zajść w ciążę, a ma uzasadnione obawy, że może do tego dojść. „Tabletka dzień po” ellaOne zażywana jest w celu zabezpieczenia przed niechcianą ciążą w nagłych sytuacjach, np. w przypadku odbycia stosunku seksualnego bez zabezpieczenia, a także w momencie, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że stosowane metody antykoncepcji mogłyby być nieskuteczne.


EllaOne „Tabletka po” - podstawowe informacje

Głównym składnikiem aktywnym „tabletki po” ellaOne jest octan uliprysalu. Jest to substancja z grupy hormonów steroidowych, działająca przeciwnie do progesteronu. Jest ona selektywnym modulatorem receptora progesteronowego. Jej mechanizm działania polega na wstrzymywaniu wyrzutu hormonu luteinizującego (LH), którego poziom naturalnie rośnie w czasie owulacji. W konsekwencji octan uliprysalu opóźnia lub wstrzymuje owulację, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. W składzie tabletki znajdują się ponadto substancje pomocnicze.

Wskazania ellaOne

„Tabletkę dzień po” ellaOne stosować można w celu uniknięcia niechcianej ciąży, do której mogłoby dojść wskutek nieplanowanego zbliżenia bez zabezpieczenia lub w przypadku podejrzenia nieskuteczności stosowanej metody antykoncepcyjnej. Powinna być ona zażywana wyłącznie w sporadycznych przypadkach i nie powinna zastępować tradycyjnych metod antykoncepcji. Do wskazań zastosowania ellaOne należą m.in.:

  • zsunięcie się prezerwatywy lub jej pęknięcie w trakcie stosunku,
  • nieprawidłowe przyjęcie tabletki antykoncepcyjnej lub przypadkowe pominięcie dawki,
  • odbycie w trakcie dni płodnych stosunku seksualnego bez zabezpieczenia.

Przeciwskazania ellaOne

Jak każdy lek, również ellaOne posiada przeciwskazania do zażycia. Stąd tak ważny jest wywiad lekarski, przed wypisaniem recepty na „tabletkę po”. Jakie są przeciwskazania do zażycia ellaOne?

  • Preparat ellaOne nie powinien być zażywany przez pacjentki, u których występuje nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników tabletki, zwłaszcza jeśli stwierdzono u nich nadwrażliwość na octan uliprysalu.
  • Przeciwskazaniem jest również astma oskrzelowa w ciężkiej postaci, a także choroby nowotworowe i zaburzenia zakrzepowo-zatorowe.
  • Preparat nie powinien być zażywany przy karmieniu piersią, chyba że kobieta nie będzie karmić dziecka w ciągu tygodnia od zażycia pigułki (utrzymać laktację przez ten czas można laktatorem, jednak odciągniętego mleka nie można podawać dziecku – należy je wylać).
  • Tabletka ellaOne może być zażywana przez kobiety dorosłe oraz nastolatki dojrzałe płciowo – nie należy stosować jej u dziewcząt przed okresem dojrzewania.
  • Nie powinny tabletki ellaOne przyjmować również pacjentki zmagające się z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ nie są dostępne dane dotyczące profilu bezpieczeństwa tego preparatu.
  • EllaOne nie powinno się zażywać również przy stosowaniu niektórych leków, w tym niektórych środków stosowanych w przypadku padaczki, a także niektórych leków stosowanych przy infekcjach bakteryjnych oraz leczeniu AIDS. Nie należy przyjmować ellaOne również równocześnie z lekami zmniejszającymi kwasowość żołądka oraz z preparatami ziołowymi zawierającymi dziurawiec, ponadto niektóre leki antykoncepcyjne mogą obniżać skuteczność działania ellaOne.

Należy mieć na uwadze, że antykoncepcja awaryjna, do której należy tabletka ellaOne, to leki przeznaczone to stosowania doraźnego, w sporadycznych przypadkach. Oznacza to, że preparat należy zażywać wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach – nie może być on stosowany jako zamiennik innego rodzaju stałej antykoncepcji.

Skuteczność ellaOne

Skuteczność działania tabletki ellaOne zależna jest od szybkości przyjęcia preparatu. By uchronić się przed zapłodnieniem, należy zażyć lek w możliwie najkrótszym czasie od odbycia stosunku seksualnego. Granicznym czasem na przyjęcie leku jest 120 godzin od stosunku, czyli tabletkę można przyjąć w terminie do 5 dni po zbliżeniu, jednak ellaOne najbardziej skuteczna będzie, jeśli przyjmiemy ją nie później niż dobę po współżyciu. Należy dodać, że tabletkę najlepiej przyjąć przed owulacją, wówczas ellaOne opóźnia ją lub jej zapobiega. Przyjęta po owulacji nie będzie spełniała już swojej roli.

Dostępne są wyniki badań klinicznych nad skutecznością leku ellaOne – wzięły w nich udział 1533 kobiety o średniej wieku 24 lata, które odbyły zagrażający nieplanowaną ciążą stosunek (bez zabezpieczenia lub gdy antykoncepcja zawiodła) 2-5 dni wcześniej. W ciążę po zażyciu tabletki zaszło 2,1% kobiet spośród tych, które uczestniczyły w eksperymencie do końca (26 kobiet z 1241). Grupa kontrolna to kobiety, które spodziewały się możliwości zajścia w nieplanowaną ciążę, jednak nie przyjęły leku – wówczas w ciążę zaszło 5,5% kobiet. Jak widać ellaOne nie zawsze zapobiega ciąży, jednak można zauważyć, że odsetek kobiet, które zaszły w ciążę przyjmując ellaOne jest mniejszy niż odsetek kobiet, które zaszły w ciążę bez przyjęcia tej tabletki.

Skutki uboczne ellaOne

Tabletka ellaOne, jak każdy lek, może u części kobiet wywoływać niepożądane działania. Należy zaznaczyć, że niektóre ze skutków ubocznych zażycia tabletki ellaOne mogą być mylone z objawami ciąży – jest to między innymi nadwrażliwość piersi, mdłości i wymioty, bóle brzucha, zmęczenie i złe samopoczucie. Jeśli oprócz tych objawów pacjentka zaobserwuje brak miesiączki w spodziewanym terminie, należy dla pewności wykonać test ciążowy.


„Tabletka po” ellaOne bez recepty?

W większości krajów europejskich lek ellaOne dostępny jest bez recepty. Podobnie było również do jakiegoś czasu w Polsce. Wówczas, by kupić w aptece „tabletkę dzień po” wystarczyło być pełnoletnim. W 2017 roku wprowadzono jednak zmiany prawne, których skutkiem jest ograniczenie dostępności antykoncepcji awaryjnej, w tym również „tabletek po” ellaOne. Nowelizacja tłumaczona była względami bezpieczeństwa. Obecnie, zgodnie z obowiązującym po nowelizacji prawem, „tabletka po” ellaOne nie może być zakupiona bez recepty wystawionej przez lekarza. Nie jest natomiast konieczne, by „tabletkę po” wypisał ginekolog – może być ona wydana przez innego lekarza.


Recepta online na ellaOne
jakie korzyści ma takie rozwiązanie?

„Tabletka dzień po” ellaOne dostępna jest wyłącznie na receptę. Nie oznacza to jednak, że niezbędne jest jeżdżenie po przychodniach i szukanie dostępnego akurat lekarza. W dobie Internetu wiele rzeczy można załatwić bez wychodzenia z domu. Również rzetelna konsultacja lekarska może być wykonana online – jeśli nie wykaże ona żadnych przeciwskazań, lekarz wystawi e-receptę na ellaOne, którą można bez problemu zrealizować w aptece. To znacznie szybsze rozwiązanie, a wiadomym jest, że w przypadku antykoncepcji awaryjnej to właśnie czas jest kluczowy.


EllaOne - kto może wypisać receptę?

Recepta na „tabletkę dzień po” ellaOne może zostać wypisana wyłącznie przez lekarza, jednak nie musi być to koniecznie lekarz-ginekolog. Recepta może być wystawiona również przez innego lekarza, który przeprowadzi wcześniej niezbędny wywiad lekarski. Najprościej i najszybciej będzie skorzystać z konsultacji lekarskich online – wówczas, jeśli nie istnieją przeciwskazania zdrowotne, e-recepta zostanie wysłana na podany adres e-mail lub sms.


EllaOne a tabletki antykoncepcyjne

Należy mieć na uwadze, że możliwe są interakcje między tabletkami ellaOne a stosowaną antykoncepcją hormonalną. Lek może np. osłabić działanie antykoncepcji hormonalnej. By uniknąć nieplanowanej ciąży, najlepiej chwilowo zaprzestać stosowania antykoncepcji hormonalnej po przyjęciu tabletki ellaOne, wspomagając się wówczas antykoncepcją mechaniczną. Wznowienie przyjmowania stosowanej wcześniej antykoncepcji hormonalnej możliwe jest minimum 5 dni po zażyciu tabletki ellaOne. Trzeba pamiętać, że antykoncepcja hormonalna zaczyna być skuteczna po określonym czasie. W czasie zaprzestania stosowania antykoncepcji hormonalnej, a także w czasie czekania na jej deklarowaną skuteczność, by chronić się przed nieplanowaną ciążą, należy korzystać z antykoncepcji mechanicznej.

EllaOne a alkohol

Nie są dostępne informacje, które dotyczyłyby zakazu łączenia tabletki ellaOne z alkoholem. Należy jednak zaznaczyć, że żadne z leków nie powinny być łączone z alkoholem i bezpieczniej jest stosować się tej zasady również w przypadku tabletek ellaOne. Mowa tu nie tylko o interakcjach, ale również o większym prawdopodobieństwie wymiotów (od alkoholu), które mogą sprawić, że tabletka wydostanie się z organizmu.

EllaOne a owulacja

„Tabletka dzień po” ellaOne wykazuje działanie, gdy zostanie zastosowana przed owulacją, wówczas jej substancja aktywna, octan uliprysalu, opóźnia owulację lub całkowicie jej zapobiega. W przypadku zażycia tabletki po owulacji, działanie ellaOne nie będzie już skuteczne.

EllaOne w ciąży

Zażywanie preparatu ellaOne ma na celu niedopuszczenie do zajścia w ciążę po stosunku bez zabezpieczenia lub gdy stosowane metody antykoncepcji zawiodą. „Tabletka dzień po” ellaOne będzie zatem nieskuteczna, jeśli już doszło do zapłodnienia. Nie powinno się jej przyjmować, gdy podejrzewa się już u siebie ciążę, a jej przyjęcie nie powoduje przerwania istniejącej ciąży.


Ile kosztuje ellaOne?

Tabletka ellaOne może być kupiona w większości aptek, jednak należy pamiętać, że do zakupu konieczna będzie recepta wystawiona przez lekarza. Ceny tego środka wahają się, zależnie od apteki. Cena jednej tabletki ellaOne zwykle mieści się w przedziale 80-160 zł. By nie przepłacić za tabletkę, warto sprawdzić w Internecie ceny oraz dostępność leku w poszczególnych aptekach (wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „tabletka ellaOne cena”). Można ponadto zadzwonić do kilku aptek z pytaniem o aktualną dostępność i cenę leku.


EllaOne– opinie

Antykoncepcja awaryjna należy do grupy leków, które od zawsze wzbudzają kontrowersje. „Tabletki po”, w tym ellaOne, mają swoich licznych zwolenników i przeciwników. Wiąże się to między innymi ze sposobem wychowania oraz wyznawanymi wartościami religijnymi. Niektórzy uważają, że dzięki „tabletkom po” można uniknąć wielu nieplanowanych ciąż, niepotrzebnych aborcji czy porzucania niechcianych dzieci. Inni natomiast uważają antykoncepcję awaryjną za jedną z form aborcji. Wiele kontrowersji rodzi się z niewiedzy – by móc się rzetelnie wypowiadać w temacie antykoncepcji awaryjnej, należy zrozumieć mechanizm działania ellaOne. Tabletka ma wyłącznie opóźnić lub wstrzymać owulację – nie może być zatem formą aborcji. Oczywiście to nie tylko od wiedzy, ale zwykle również od własnej moralności oraz sumienia zależy, czy kobieta zastosuje tabletkę ellaOne. Opinie w tym obszarze są oczywiście i prawdopodobnie zawsze będą bardzo rozbieżne.


Pytania ellaOne

Przed zdecydowaniem się na zakup antykoncepcji awaryjnej, w tym np. tabletki ellaOne, warto zapoznać się z mechanizmem jej działania, przeciwskazaniami i możliwymi skutkami ubocznymi. Pomocne będzie ponadto zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania odnośnie ellaOne. Oto najpopularniejsze z nich:

Czym jest tabletka ellaOne? Kiedy ją stosować?

Tabletka ellaOne to tzw. antykoncepcja „po”, czyli rodzaj antykoncepcji awaryjnej, która może być zastosowana w nagłych przypadkach. Zadaniem ellaOne jest ochrona przed nieplanowaną ciążą, jeśli doszło do stosunku bez zabezpieczenia w dniach płodnych lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że stosowane wówczas metody antykoncepcji mogły zawieść (zsunięta lub przerwana prezerwatywa, pominięcie dawki antykoncepcji hormonalnej itp.). Nie jest to metoda stałej antykoncepcji – powinna być stosowana wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Tabletkę należy zażyć tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż 5 dni po stosunku.

Czy do wykupienia tabletki ellaOne potrzebna jest recepta?

W większości krajów europejskich lek ellaOne dostępny jest bez recepty. Do 2017 roku podobnie było w Polsce, jednak uległo to zmianie. Dziś tabletka ellaOne może być w Polsce kupiona wyłącznie na receptę. Nie trzeba jednak martwić się dostępnością lekarza i możliwością rezerwacji wizyty stacjonarnej (kolejki, problem z rejestracją). By otrzymać receptę na tabletkę ellaOne, można skorzystać z konsultacji lekarskiej online, co pozwoli znacznie zaoszczędzić czas, który w tym przypadku jest kluczowy dla skuteczności działania leku. Zwykle konsultacja polega na wypełnieniu formularza z wywiadem zdrowotnym. Jeśli nie istnieją przeciwskazania, lekarz wystawia e-receptę, którą można bez problemu zrealizować w większości polskich aptek.

Czy ellaOne jest bezpieczna?

Jak każdy lek, również tabletka ellaOne nie pozostaje obojętna dla organizmu. Zdarzyć się mogą skutki uboczne związane z jej przyjęciem, o czym informuje producent. Podstawą bezpiecznego stosowania leku jest rzetelny wywiad lekarski oraz stosowanie tabletki zgodnie z zaleceniami. Ważne jest również, by pamiętać, że jest to środek do stosowania doraźnego, w razie sytuacji awaryjnej. Leku nie powinno się stosować jako stałej metody antykoncepcji, gdyż jego nadmierne zażywanie mogłoby negatywnie odbić się na zdrowiu kobiety.

Czy po zastosowaniu leku ellaOne może mi się opóźnić miesiączka?

Zastosowanie tabletki ellaOne wiąże się z wprowadzeniem do organizmu dużej dawki hormonów. Samo zadanie tego leku polega na opóźnieniu lub wstrzymaniu owulacji, dlatego należy liczyć się z tym, że po zastosowaniu ellaOne cykl się wydłuży, a miesiączka może pojawić się nawet 7 dni po planowanym terminie lub może nie pojawić się w cyklu wcale. Należy dodać, że zdarzają się również przypadki, gdy miesiączka po zażyciu ellaOne pojawia się wcześniej niż w planowanym terminie. W kolejnym cyklu wszystko powinno wrócić do normy, jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości warto zgłosić się do ginekologa. Niepokojące powinny być objawy, takie jak mocno opóźniona miesiączka, ból brzucha, nadwrażliwość piersi, zmęczenie, nudności i wymioty – należy wówczas jak najszybciej wykonać test ciążowy i udać się na konsultację lekarską.

Czy zastosowanie leku ellaOne może mieć negatywny wpływ na moją płodność?

Jeśli tabletka ellaOne będzie przyjmowana zgodnie z przeznaczeniem, czyli wyłącznie jako doraźna metoda antykoncepcji (tzn. antykoncepcja awaryjna), lek nie powinien mieć negatywnego wpływu na płodność. Duża dawka hormonów może jednak opóźnić miesiączkę, co będzie wynikiem zatrzymania lub przesunięcia owulacji. W związku z istniejącą również możliwością szybkiego powrotu do płodności po zażyciu „tabletki po”, należy pamiętać o stosowaniu godnej zaufania antykoncepcji mechanicznej, aż do czasu nowego cyklu.

Jak przyjmować lek ellaOne?

EllaOne przeznaczona jest do stosowania doraźnego, w sytuacjach awaryjnych i sporadycznych przypadkach. Lek ellaOne najlepiej przyjąć przed owulacją, ponieważ po owulacji będzie on już nieskuteczny. Jeśli doszło do stosunku i istnieje ryzyko nieplanowanej ciąży (zbliżenie bez zabezpieczenia lub podejrzenie, że antykoncepcja zawiodła), należy przyjąć tabletkę ellaOne najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 120 godzin (czyli 5 dni) po stosunku. Lek może być przyjmowany doustnie zarówno podczas jedzenia, jak również niezależnie od posiłku (przed lub po posiłku). Jeśli w przeciągu 5 godzin od zażycia preparatu dojdzie do wymiotów, konieczne jest przyjęcie drugiej tabletki.